isom diyet seker hastası beslenmeis

Bireylerin kandaki şeker düzeyinin olması gerekenden fazla çıkmasına Hiperglisemi (yüksek şeker), düşük çıkmasına Hipoglisemi (düşük şeker) denir. Her iki durumda da kişiler  kendi bireysel özelliklerine  uygun diyet yapmalıdırlar. Özellikle Tip II Diabet diye adlandırılan erişkin yaşta ortaya çıkan Şeker Hastalığında  sadece  diyet tedavisi uygulanarak kontrol altına alınabilmektedir.

İlaç veya İnsülin kullanan hastalar da diyet tedavisi uygulamalıdır, eğer diyet tedavisi iyi uygulanmazsa  vücuttaki şeker regülasyon bozukluğu nedeniyle bir takım organlarda geri dönüşümsüz harabiyet oluşabilir ki bunlar böbrek yetmezliği, kalp-damar sorunları, göz problemleri, nörolojik sorunlar (ayaklarda uyuşma vb.), dolaşım bozukluğu nedeniyle kangrenler vb. şeklindedir.